Koncepcija
Koncepcija
Koncepcija
 
Darbi
 
Sākumlapa / Kolekcija / Koncepcija

CAMP kolekcija


CAMP (Contemporary Art Museum Project) virtuālās kolekcijas galvenie uzdevumi ir sniegt informāciju par Latvijas laikmetīgo mākslu tās attīstības dažādos posmos, iezīmēt mākslas norišu kopainu, aktualizēt diskusiju par publiskas laikmetīgās mākslas kolekcijas nepieciešamību Latvijā, piedāvāt sabiedrībai brīvi pieejamu un atraktīvu informācijas bāzi par laikmetīgo mākslu, kā arī rosināt mākslas ekspertus un interesentus izteikt savus priekšlikumus par iespējamo laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas konceptu.

 

Mākslas darbu atlase virtuālajai kolekcijai ir balstīta uz Laikmetīgās mākslas centra (LMC) datu bāzē apkopotajiem materiāliem, kas pamatlīnijās ir veidojušies ciešā saistībā ar laikmetīgās mākslas izstāžu praksi, paralēli fiksējot arī alternatīvas mākslas izpausmes formas un manifestācijas. Virtuālā kolekcija nav iespējamās “reālā” muzeja kolekcijas dublikāts, jo daudzi no fiksētajiem darbiem nav vairs saglabājušies un aplūkojami vien dokumentācijas formātā.

 

Laikmetīgās mākslas definīcijas kontūras iezīmē tādi nosacījumi, kā mākslas procesu mijiedarbība ar apkārtējo vidi, aktualitāte, kontekstualitāte laikā un telpā. Izteiksmes formātam un izmantotajam medijam šajā gadījumā nav nozīmes. Virtuālā kolekcija ir iecerēta kā būtiskāko sava laika mākslas ideju, koncepciju un formālo izpausmju dokumentācija, kas strukturēta hronoloģiskā secībā, sākot ar 20. gadsimta 80-tiem gadiem. Kā galvenie atlases kritēriji tika izvirzīti - mākslas darba nozīme gan mākslinieka individuālajā daiļradē, gan mākslas norišu kopējā kontekstā, kā arī tā ietekme uz mākslas procesu attīstību.


« Atpakaļ

Kolekcija

in english
latviski
meklēt